Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens:
Marlies Huisman
Cliviastraat 29
8012 CT Zwolle

Telefoon:
0648116807

E-mail:
hello@marlieshuisman.nl

Website:
www.marlieshuisman.nl

Kamer van Koophandel nummer: 60166118

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.marlieshuisman.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leg ik eerst uit wat cookies zijn en zal ik daarna vertellen welke cookies gebruikt worden op mijn website en met welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.marlieshuisman.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen die ik gebruik, gebruiken code, waarmee ze via mijn website cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Je kunt in de privacy verklaringen van de door mij gebruikte social mediakanalen lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag wil ik inzicht in het gebruik van mijn website om ‘m zo weer te kunnen optimaliseren in gebruik, zodat de website voor jou handiger wordt. Hiervoor maak ik gebruik Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee voor mij ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen
Mijn bedrijf Marlies Huisman maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest en Instagram. Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, maak ik hiervoor gebruik van buttons, links en/of contactformulieren waarmee je rechtstreeks op deze kanalen terecht komt. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
In mijn bedrijf Marlies Huisman verzamel en verwerk ik geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer ze door jouzelf als klant, bewust aan mij worden verstrekt.

6. Verzamelde informatie
Ik sla met mijn bedrijf Marlies Huisman om verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor ik deze informatie (kan) gebruiken.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen of contact opnemen. Hierbij vraag ik je om je naam en e-mailadres in te vullen. Zo weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag gemakkelijk per mail beantwoorden.

Boekhouding
Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen ik de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Social media beheer
Wanneer ik voor jou social media kanalen bij ga houden heb ik veel gevallen inloggegevens nodig van de systemen de jij gebuikt. Zonder deze inloggegevens kan ik niet bij de informatie die ik nodig heb om mijn werkzaamheden te kunnen verrichten.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Marlies Huisman een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor mij zijn:

– De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

– De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

– Voor het plaatsen van in opdracht gemaakte foto’s in mijn online portfolio of op social media vraag ik altijd toestemming.

Zonder het verstrekken van de benodigde gegevens als naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer kan ik met mijn bedrijf Marlies Huisman mijn werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je helaas niet verder helpen.

8. Delen met anderen
Mijn bedrijf Marlies Huisman verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

9. Hoe lang we gegevens bewaren
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijnen zijn:

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. De foto’s en teksten in mijn portfolio worden bewaard zolang als ik het een meerwaarde vind voor mijn portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken. Alle overige gegevens, die niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. Als het gaat om gegevens waarvoor jij mij toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zal ik de gegevens binnen een maand verwijderen.

10. Jouw rechten
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ik heb echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op per e-mail.

11. Beveiliging van gegevens
Met mijn bedrijf Marlies Huisman neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op via e-mail.

12. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.